Porady on-line i przez Skype

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, udzielamy również porad prawnych w formie elektronicznej. W ramach porad on-line Kancelaria projektuje i sporządza różnego rodzaje pisma, opracowujemy opinie czy też wnioski oraz udziela informacji prawnych związanych z postępowaniem sądowym jak i przedsądowym.

Konsultacje prawne przez Skype

Celem uzyskania pomocy prawnej on-line należy:

  • Wypełnić poniższy formularz oraz załączyć skany niezbędnych do udzielenia porady prawnej dokumentów
  • Podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, na który ma być wysłana odpowiedź
  • Po otrzymaniu szczegółowego opisu problemu, zostanie wykonana wstępna wycena usługi. Istnieje także możliwość, że poprosimy o doprecyzowanie zapytania prawnego lub o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych do właściwego wykonania usługi. Zarówno wycena, jak i ewentualne dodatkowe pytania są wysyłane na wskazany przez Klienta adres e-mail
  • Odpowiedz, z zaproponowanym wynagrodzeniem za daną usługę, wyślemy w ciągu 48 h
  • W przypadku akceptacji zaproponowanego przez Kancelarię wynagrodzenia, dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty na konto bankowe podane w wiadomości e-mail
  • Rezygnacja po otrzymaniu wyceny nie wiąże się z poniesieniem żadnego obciążenia finansowego

Odpowiedź na zapytanie udzielana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty- w terminie maksymalnym do 48 h. Termin ten może ulec zmianom w przypadku zawiłego charakteru sprawy,  zlecenia sporządzenia pisma, bądź z powodu przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, koniecznych do udzielenia porady prawnej. W takim przypadku informujemy o możliwym najszybszym terminie wykonania przedmiotowej usługi. Przed udzieleniem porady zastrzegamy sobie prawo zadania dodatkowych pytań.

Klient otrzymuje wynik pracy Kancelarii na wskazany przez siebie adres mailowy.

Minimalne honorarium za udzielenie porady to kwota 50 zł wynagrodzenia plus 23% VAT. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta, zgodnie z wskazanymi przez niego danymi osobowymi i następnie wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Kancelaria może odmówić wykonania usługi na rzecz Klienta.

FORMULARZ PORAD ON-LINE

Adresul. Icchoka Malmeda 15A/10, 15 - 440 Białystok
ul. H. Sienkiewicza 3 lok. 6, 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon(+48) 692-526-611