• ustne porady prawne

 • pisemne opinie i analizy prawne

  w bardziej skomplikowanych stanach prawnych (np. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych)

 • prowadzenie negocjacji

  (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, z prokuraturą, w sporach sądowych itp.)

 • reprezentacja przed sądami

  w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego i prywatnego, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • reprezentacja przed organami

  kontroli skarbowej, organami samorządowymi a także osobami prawnymi i fizycznymi

 • opiniowanie i sporządzanie umów

 • sporządzanie pism procesowych

  w każdej dziedzinie prawa

W ramach współpracy, możliwe jest także korzystanie ze STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną daje Klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie, pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego Klienta.